حروف برجسته روی بدنه خودرو

 خدمات خاص و ویژه این مرکز  چسباندن برچسبهای مختلف و حروف برجسته از جمله (شکلک ها،اسامی و...) در اسرع وقت و باقیمتی مناسب توسط افراد مجرب انجام می شود .


چند نمونه ازکارهای و چسباندن برچسبهای مختلف و حروف برجسته این مرکز را مشاهده می کنید.