چهارشنبه, 09 اسفند 1396 ساعت 13:25

سقف کربن

 خدمات خاص و ویژه این مرکز نصب سقف کربن خودرو در اسرع وقت و باقیمتی مناسب توسط افراد مجرب انجام می شود .


چند نمونه ازکارهای  نصب سقف کربن خودرو  این مرکز را مشاهده می کنید.

منتشرشده در اسپرت خودرو
چهارشنبه, 09 اسفند 1396 ساعت 17:51

حروف برجسته روی بدنه خودرو

 خدمات خاص و ویژه این مرکز  چسباندن برچسبهای مختلف و حروف برجسته از جمله (شکلک ها،اسامی و...) در اسرع وقت و باقیمتی مناسب توسط افراد مجرب انجام می شود .


چند نمونه ازکارهای و چسباندن برچسبهای مختلف و حروف برجسته این مرکز را مشاهده می کنید.

منتشرشده در اسپرت خودرو
چهارشنبه, 09 اسفند 1396 ساعت 17:52

نصب سنسور دنده عقب خودرو

 خدمات خاص و ویژه این مرکز نصب سنسور دنده عقب  انواع خودرو در اسرع وقت و باقیمتی مناسب توسط افراد مجرب انجام می شود .


چند نمونه ازکارهای  نصب سنسور دنده عقب  انواع خودرو  این مرکز را مشاهده می کنید.

منتشرشده در اسپرت خودرو