مهر دستی

طراحی و ساخت انواع مهرهای دستی،باکیفیت بالا و قیمت مناسب ازجمله خدمات دیگر این مرکز می باشد

برای کیفیت بالای ساخت مهرها از ماده مارک شاینی و ترودات استفاده می کند .این امر باعث شده است در این زمینه از رقیبان خود پیشه بگیرد


چند نمونه ازکارهای ساخت  انواع مهر این مرکز را مشاهده می کنید