اخبار

ساخت و طراحی تندیس مجتمع پرنیان

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۳
ساخت و طراحی تندیس مجتمع پرنیان  

لوح تقدیر و سپاس

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۷
ساخت و طراحی لوح  تقدیر وسپاس  

نصب تابلو اداره تامین اجتماعی شعبه ۷ خوارسگان

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱
نصب تابلو سر درب اداره تامین اجتماعی شعبه ۷  حروف برجسته و...

نصب تابلو مغازه وچسباندن برچسب

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۵
نصب تابلو سر درب مغازه و چسباندن برچسب      

ساخت و طراحی نشان سینه

۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵
ساخت و طراحی نشان سینه