چسباندن حروف برجسته

طراحی و ساخت انواع حروف برجستهدر این مرکز شامل موارد زیر می باشد .

  1.  تابلو و چسباندن حروف برجسته  شبرنگ و روز رنگ برای مغازها
  2.  تابلوهای حروف برجسته چلنیوم
  3.  تابلو حروف برجسته داخل ساختمان(راهنما،اعلانات، تبلیغاتی،طبقات،واحدها،اتاق ها)
  4. ....

همچنین اجرای کامپوزیت نمای مغازه ها جهت زیرسازی حروف برجسته و حروف برجستجه چلنیوم


چند نمونه ازکارهای  ، حروف برجسته چلنیوم و حروف برجسته شب رنگ و روز رنگ این مرکز را مشاهده می کنید