چاپ روی سطوح فلت بد

طراحی و ساخت انواع تابلو در این مرکز شامل موارد زیر می باشد .

  1.  تابلو و چسباندن برچسبهای شبرنگ و روز رنگ برای مغازها
  2.  تابلوهای حروف برجسته چلنیوم
  3.  تابلوهای داخل ساختمان(راهنما،اعلانات، تبلیغاتی،طبقات،واحدها،اتاق ها)
  4. ....

همچنین اجرای کامپوزیت نمای مغازه ها جهت زیرسازی تابلو و حروف برجستجه چلنیوم


چند نمونه ازکارهای  ساخت  تابلو ، حروف برجسته چلنیوم و برچسبهای  شب رنگ و روز رنگ این مرکز را مشاهده می کنید