نشان سینه

شرکتها یا نهادها دولتی و غیر دولتی برای اینکه نظم خاصی در محیط کار ایجاد کند. از لباس های فورم و نشان سینه استفاده می کنند.

این مرکز با کمک دستگاههای حکاکی و برش بر روی سطوح توانسته خدمتی دیگر در ساخت نشان سینه عرضه کند.

همانطور که می دانید نشان سینه سایز کوچکی دارد و باید با دقت بالا برش و حکاکی شود ، که طراحان این مرکز در این زمینه بسیار حرفه ای عمل می کند.


چند نمونه ازکارهای نشان سینه  این مرکز را مشاهده می کنید.