تندیس فرهنگی

در کار فرهنگی به چه نکاتی توجه کرد

  1. به مردم شناسی و جامعه شناسی آن منطقه بپردازیم.
  2. باید در جهت پیشرفت آن جامعه باشد.
  3. برگزاری همایش و تئاتر در بین نهاد و شرکتهای دولتی و غیر دولتی.
  4. به افراد یا گروههایی که در این زمینه زحمت کشیدن به رسم یاد بود تندیس فرهنگی اهدا شود .

به تصویر کشیدن یک حرکت مثبت فرهنگی در جهت پیشرفت جامعه در غالب تندیس بسیار مشکل است ،افرادی که برگزار کننده کارهای فرهنگی هستند به خوبی می دانند که این مرکز از طراحان حرفه ای و خلاق برخوردار است و این امر باعث شده که طراحی،چاپ بنر و ساخت تندیس فرهنگی خود را به ما محول کنند


چند نمونه ازکارهای تندیس های  فرهنگی این مرکز را مشاهده می کنید