تندیس فارغ التحصیلی

باید به نحوی طراحی شوند،که یاد آور خاطرات خوش آن دوره ازمقطع تحصیلی شود  و در هرمقطع سنی به دانش آموخته اعتماد به نفس بدهد، هر بیننده ای که  تندیس فارغ التحصیل را تماشا می کند. موفقیت این دانش آموخته رو تحسین کند.

طراحان این مرکز در طراحی تندیس فارغ التحصیلی بسیار حرفه ای عمل می کند.

واین امر باعث شده که  در طراحی تندیس های فارغ التحصیل در اصفهان به بالاترین رتبه برسد


چند نمونه ازکارهای تندیس های  فارغ التحصیلی این مرکز را مشاهده می کنید