طراحی تندیس

 تندیس یا مجسمه پیکره‌ای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته می‌شود. به کسی که تندیس می‌سازد پیکرتراش می‌گویند که با حجم‌سازی تفاوت دارد

 تاریخچه طراحی تندیس:

درگذشته اغلب تندیس  گچی، تندیس چوبی و یا تندیس پلی استر می ساختند و تا مرحله آخر ساخت نمی توانستیم جزئیات و شکل ساخته شده را ببینیم و اگر ایرادی داشت آن را اصلاح کنیم . و همچنین مدت زمان ساخت بسیار به طول می انجامید ، امروزه طراحی تندیس و ساخت تندیس از کیفیت و دوام بالاتری برخوردار بوده و می توان در آن به تمامی جزئیات پرداخت ، می توان تا پیش از اتمام تندیس پیشرفت کار را بازدید نمود و اگر جایی نیاز به اصلاح و یا حذف داشت ، تصحیح کرد و همه این کار ها نهایتا ظرف مدت کوتاه قابل انجام است .

طراحی و ساخت تندیس

برای گرامیداشت یک رویداد تاریخی یا به عنوان یادبود یک آیین بزرگداشت، همایش و یا نشان برتر یک جشنواره ساخته می شود . گاه یک تندیس چنان اعتباری می یابد که نماد شاخص هویت یک جشنواره می شود.

برای طراحی تندیس به چند نکته باید توجه کرد

فعالیت اصلی سازمان یا شرکت رابه خوبی بشناسیم.

تندیس در چه مکانی قرار داده می شود.

تندیس طراحی شده به تنهایی  نشان دهنده فعالیت، نام و شعار آن نهاد یا سازمان باشد.

مجموعه تندیس سازان لیزر الماس در اصفهان  ارائه دهنده خدمات درزمینه ساخت تندیس و طراحی تندیس  است.