سه شنبه, 03 بهمن 1396 ساعت 10:19

تندیس ورزشی

درطراحی تندیس ورزشی باید چند نکته رعایت شود  

  1. ورزشکار در چه زمینه فعالیت می کند.
  2. بیان گر میزان تلاش ورزشکار باشد.
  3. و برگزار کننده این مسابقات توسط چه ارگان یابه چه مناسبتی بوده است .

 طراحان این مرکز به خوبی می دانند که تندیس ورزشی هیچ شباهتی با دیگر تندیس های ورزشی نداشته باشد ،و بسیار خلاق در خلق تندیس ورزشی هستند .


چند نمونه ازکارهای تندیس های  ورزشی این مرکز را مشاهده می کنید

منتشرشده در لوح و تندیس
دوشنبه, 02 بهمن 1396 ساعت 16:27

تندیس جشنواره

به گروه یا افرادی که در جشنواره و گردهمایی موفق بوده اند و همچنین پیشکسوتان به رسم یاد بود تندیس تعلق می گیرد.

این مرکز با دارا بودن طراحان حرفه ای در زمینه  طراحی تندیس جشنواره و گردهمایی را سر لوحه کار خود قرار داده است،این امر باعث شده توجه برگزار کنندگان  جشنواره ها و گردهمایی را به خود جلب کند.


چند نمونه از خدمات این مرکز در زمینه ساخت تندیس جشنواره و گردهمایی را مشاهده می کنید

 

منتشرشده در لوح و تندیس