متن لوح تقدیر و سپاس روز دانشجو

متن لوح تقدیر و سپاس برای روز دانشجو

اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ الِیَ اللَّحَدِ
زگهواره تا گور دانش بجوی

لوح زرّین

تقدیم به دانشجوی عزیز …………………….

دانشگاه ………. با رتبه…………………
خدا را شکر می گوییم و خوشحالیم که موفقیت شما را در امتحانات ترم تحصیلی ………. تبریک گفته و این لوح تقدیر را به پاس کوشش و تلاشی که در این راه ازخود نشان داده اید تقدیم نماییم.


متن لوح تقدیر برای دانشجوی نمونه

پیروزی، پرشی دارد به اندازه عشق

دانشجوی عزیز خانم ……… از آموزشگاه ………

متن زیبا برای 16آذر

بااحترام
خبر مسرت بخش ، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار می سازد، واینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .
آری، دستان پرتوان وعزم استوار باردگرحدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید وامروز را برای فردایی بهتر وسازنده آماده می سازد.
کسب رتبه ……… درمسابقه ……… ترم تحصیلی ……… یادواره عزت وافتخار حسینی راتبریک عرض می نماییم وبرایتان از خداوند مهربان دلی ازجنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم

شمع وجودتان تابنده ونورانیت دلتان پاینده

مدیر دانشگاه …………….


متن تقدیرنامه 16آذر

هنر هدیه ارزشم ند الهی است

برادر ارجمند /خواهر گردامی ……. دانشجوی دانشکده ……….
اینک که باکوشش مستمر و استعانت از الطاف الهی مقام ……. در مسابقات ………. را کسب نموده اید، به پاس زحمات و تلاش های جنابعالی، این لوح یادبود/تقدیرنامه/لوح تقدیر حضورتان تقدیم می گردد .
توفیق روزافزون شما را در پیشبرد به فرهنگ غنی اسلامی از خداوند متعال خواستاریم

مدیریت دانشگاه / معاون دانشگاه

………………………………………….


متن زیبا تقدیرنامه روز دانشجو

جسم ما هیچ است جان معنا بود با پژوهش جان ما برنا بود

دانشجوی عزیز خانم ………. از دانشگاه ……….
امواج مهر، عاطفه و عشق از دریای احساس شما برساحل دل ادب دوستان نشست و گل واژه های زیبا و دلنشین تان فضای ادبی ارزشمندی رافراهم نمود و بار دیگر وجود ذوق سلیم و طبع روان را درنسل آینده به اثبات رساند.
بدین وسیله کسب رتبه را در رشته …………….به شما تبریک می گوئیم. آینده ای روشن، قلمی رسا و اندیشه ای ژرف برایتان خواستاریم.

دبیر جشنواره دانشجویی/مدیریت دانشگاه


متن ویژه لوح تقدیر روز دانشجو

فرزند صالح گلی است از گل های بهشت

برادر عزیز جناب آقای ………. دانشجوی رشته ………. و عضو کانون فرهنگی و آموزشی …………… ، نظر به اینکه جنابعالی در طی سال به طور منظم در تمامی کلاس های آن کانون شرکت نموده و همچنین مقررات و نظم را کاملا رعایت کرده اید،این لوح به یادبود زحمات بی شائبه تان به شما اهداء می گردد.

ان شاءالله که در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

مسئول کانون فرهنگی آموزشی